Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Customer-segment pricing

Định giá theo phân khúc khách hàng

Customer-segment pricing là định giá theo phân khúc khách hàng mục tiêu của sản phẩm/dịch vụ / thương hiệu.