Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Alignment model of strategic planning

Mô hình liên kết chiến lược

Đặc biệt tập trung vào việc sắp xếp các hoạt động nội bộ để hoạt động hiệu quả và đồng lòng hướng tới sứ mệnh của tổ chức.