Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Font Weight

Font Weight

Trọng lượng phông chữ, định nghĩa ngày có thể hiểu theo nghĩa đen về độ dày của phông chữ, về cả phông chữ riêng lẻ và các kiểu phông chữ khác nhau — đen, đậm, nhạt, v.v. Trọng lượng phông từ 100 đến 900 với phông chữ “bình thường” là 400 so 100. dư sáng hoặc tương đương và 900 là dư đen hoặc tương đương. Mặc dù vậy, bạn sẽ hiếm khi cần sử dụng các con số vì Adobe Creative Cloud và các chương trình tương tự cung cấp độ đậm phông chữ như tên của chúng.